Jak rozwieść się szybko i korzystnie?

Rozwód to rozwiązanie stanu małżeństwa wyrokiem sądu.

Kobieta może wrócić do swojego poprzedniego nazwiska, a po pewnym czasie oboje małżonkowie mogą ponownie zawrzeć inny związek małżeński. Większość rozwodów uzyskuje się w drodze porozumienia między obiema stronami małżeństwa, co pozwala parze dość szybko i łatwo przejść przez system sądowy. Jest niektóre pary nie mogą dojść do satysfakcjonującego porozumienia w sprawie rozwiązania małżeństwa ani kwestii z tym związanych. Wtedy proces rozwodowy, podział majątku, przyznanie opieki nad dziećmi i ustalenie wysokości alimentów może trwać naprawdę długo i kosztować nas wiele nerwów.

Jak rozwieść się szybko i korzystnie?

Jak przygotować się do rozwodu?

Prawo rodzinne jest skomplikowane i stale się zmienia, warto zatem skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata, który wyjaśni nam wszelkie kwestie i procedury związane z rozwodem, podziałem majątku i opieki nad dziećmi, ustalenia wysokości alimentów. Alimenty na dziecko to określenie zobowiązań finansowych rodziców wobec nieletnich dzieci. Zazwyczaj rodzic, któremu nie przysługuje prawo opieki lub dziecko z nim nie mieszka, jest zobowiązany do wypłaty takich świadczeń.

Działając w najlepszym interesie dziecka, należy również zdecydować, czy dziecko po rozwodzie będzie mieszkać w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin z każdym rodzicem, harmonogramy odwiedzin, harmonogramy wakacji. Często jeden z małżonków będzie musiał zapewnić drugiemu małżonkowi wsparcie finansowe przez określony czas. Na określenie rodzaju wsparcia, które powinno być przyznane, a także jego wysokości i czasu wpływa wiele czynników.

Kancelarię zajmującą się rozwodami znajdziemy na stronie https://kancelariamistewicz.com.pl. Wiele spraw musi zostać ustalonych w trakcie procesu rozwodowego, kto wniósł jaki majątek i aktywa do małżeństwa, kto zapłacił rachunki, do tego, kto może spędzić wakacje z dziećmi. Może to doprowadzić do niezgody podczas ustaleń, a wiele sporów rozwodowych wydaje się niemożliwych do rozwiązania polubownie. Jeśli chodzi o przyznanie opieki nad dziećmi, sąd kieruje się dobrem małoletnich dzieci i na tej podstawie podejmuje decyzję, któremu z rodziców przyznać opiekę.