Jak stosować herbicydy aby zapewnić ich właściwe działanie?

W rolnictwie wykorzystywane są różnego rodzaju środki ochrony roślin, decyzję o zastosowaniu herbicydów podejmuje się na podstawie progów szkód ekonomicznych lub gęstości obsady różnych chwastów.

W przypadku zbóż ozimych zwykle stosuje się chemiczne zwalczanie chwastów najbardziej skuteczny środek ochrony potencjału zysków. Przy uprawie zbóż letnich w indywidualnych przypadkach wystarczające może być zastosowanie brony ukierunkowanej. Dostępna jest szeroka gama różnych preparatów do chemicznej regulacji chwastów i traw. Obecnie można wykorzystywać różnego rodzaju środki o działaniu selektywnym, czyli uszkadzają tylko określone rodzaje chwastów typowych dla danych upraw. Dla uzyskania wystarczająco szerokiego działania czasami konieczne jest uzupełnienie herbicydów o szerokim spektrum działania innym preparatem, aby osiągnąć wystarczający efekt w przypadku wysokiej obsady z chwastami. Poszczególne herbicydy różnią się wymaganiami w zakresie warunków środowiskowych, takich jak pogoda czy też rodzaj gleby oraz rozwoju lub stanu chwastów i roślin uprawnych.

Jak stosować herbicydy aby zapewnić ich właściwe działanie?

Uwzględnienie tych szczególnych wymagań jest decydujące dla niezawodności leczenia herbicydami.

W indywidualnych przypadkach warto zaczekać na lepsze warunki, czyli zmiana temperatury, czy też zaprzestanie opadów, lub też trzeba zmienić dobór preparatu zgodnie z zadanymi warunkami. W czasie opadu deszczu, środki ochrony roślin mogą zostać zmyte z chwastów, jest to oczywiście niekorzystne ponieważ herbicydy powinny posiadać czas na wchłoniecie się w roślinę. Wówczas może zadziałać na cały układ, w wyniku czego chwasty będą umierać. Jednak jeżeli chcemy zastosować herbicydy do korzenne, wówczas musimy pamiętać że muszą zostać one wchłonięte przez korzenie. Wówczas gleba nie może by zbyt wyschnięta, ponieważ opryski mogą po niej spłynąć, lub też oprysk nie przebije się przez zbitą ziemię. Dlatego też w tym wypadku dobrym pomysłem będzie stosowanie oprysków po lekkim deszczu, lub też stosowanie herbicydów w formie proszku, lub też granulatu, który bardzo dobrze będzie wchłaniany przez glebę. Oczywiście herbicydy mogą działać bardzo selektywnie, przez co możliwe jest zwalczanie chabra bławatka w zbożach ozimych, lub też innych chwastów ze zbóż.