W razie infekcji grzybiczej zastosuj odpowiedni środek do ochrony roślin

Fungicydy to środki ochrony roślin, które zabijają grzyby i ich zarodniki lub zapobiegają rozwojowi chorób, które są przez nie powodowane.

Mogą być używane do zwalczania grzybów uszkadzających rośliny, w tym rdzy, pleśni, parchów czy mączniaka. Mogą być również używane do zwalczania pleśni i pleśni w innych miejscach. Fungicydy działają na różne sposoby, ale większość z nich uszkadza błony komórkowe grzybów lub zakłóca produkcję energii w komórkach grzybów.

W razie infekcji grzybiczej zastosuj odpowiedni środek do ochrony roślin

Kiedy zastosować fungicyd na parch gruszy

Często choroby grzybicze roślin są przenoszone, gdy liście są mokre. Podlewanie z poziomu gruntu i dobra cyrkulacja powietrza mogą być stosowane do utrzymania suchych liści i zapobiegania rozwoju chorób grzybów. Wiele fungicydów pozostaje na powierzchni tkanek roślinnych i nie rozprzestrzenia się po całej roślinie. Inne wnikają w naskórek i krążą w tkankach roślinnych niszcząc grzyby. Chociaż mogą spowolnić lub zatrzymać rozwój nowych objawów, wiele fungicydów ma na celu zapobieganie chorobom i nie są one wysoce skuteczne, jeśli infekcja jest na etapie zaawansowanym.

Stosuj fungicydy ochronne w słonecznych, suchych warunkach, aby umożliwić szybkie wysychanie liści. W rzeczywistości wydaje się, że fungicydy ochronne lepiej adsorbują się na powierzchni rośliny i są bardziej odporne na deszcz przez kilka dni po zastosowaniu. Jakakolwiek rosa w nocy pomoże rozprowadzić produkt na powierzchni rośliny. Chociaż lepiej jest zastosować środek grzybobójczy przed deszczem lub obfitą rosą, unikaj stosowania środków grzybobójczych na kilka godzin przed deszczem, ponieważ może on zostać spłukany.

Natomiast ogólnoustrojowe fungicydy nakłada się w wilgotnych, pochmurnych warunkach, gdy gleba jest wilgotna. W ten sposób naskórek lub warstwa woskowa pokrywająca powierzchnię rośliny ulegnie spęcznieniu i umożliwi szybkie przenikanie składników aktywnych do tkanki, aby wyleczyć parch gruszy. W długotrwałych, gorących i suchych warunkach naskórek staje się mniej przepuszczalny, a fungicyd, który nie zostanie wchłonięty, może pozostać na powierzchni rośliny i ulec rozkładowi pod wpływem światła UV lub drobnoustrojów lub zostać zmyty przez deszcz.