W zakładach produkcji żywności czystość powierzchni jest kluczowa

Czyszczenie i dezynfekcja powierzchni pod koniec produkcji jest niezbędna, szczególnie dotyczy to powierzchni mających kontakt z żywnością, a także w ośrodkach zdrowia i laboratoriach, ponieważ może prowadzić do potencjalnego przetrwania mikroorganizmów w szerszym środowisku.

Dezynfekcja całego pomieszczenia umożliwia dokładne odkażenie również trudno dostępnych miejsc. Podczas produkcji żywność może być narażona na mikrobiologiczne zanieczyszczenie krzyżowe z powierzchni i powietrza, co może prowadzić do psucia się produktów i problemów z bezpieczeństwem ludzi. Tradycyjne podejście do kontrolowania takich zanieczyszczeń polegało na wdrażaniu programów czyszczenia i dezynfekcji. W zakładach produkcji żywności czystość powierzchni jest kluczowa

To ukierunkowane podejście może wystarczyć do utrzymania codziennej kontroli zanieczyszczenia, ale niekoniecznie eliminuje wszystkie mikroorganizmy środowiskowe, a w niektórych przypadkach mogą one utrzymywać się na powierzchniach przez długi czas.

W zakładach spożywczych wysokiego ryzyka wymagana jest dokładna dezynfekcja powierzchni, aby zmniejszyć liczbę mikroorganizmów i zapobiec przenoszeniu potencjalnych zanieczyszczeń w sposób krzyżowy. Uważa się, że regularne stosowanie nowatorskich technik dezynfekcji, które mogą odkażać cały obszar, dodatkowo zmniejszy liczbę mikroorganizmów środowiskowych, co z kolei poprawi jakość produkowanej żywności, zmniejszając w ten sposób marnotrawstwo i zwiększając rentowność przedsiębiorstwa. Zarówno sektor farmaceutyczny, jak i kliniczny były celem szeregu systemów odkażania typu całego pomieszczenia, ale ich praktyczne działanie i korzyści w przemyśle spożywczym są równie pożądane. Ponieważ dezynfekcja pomieszczeń Warszawa to zróżnicowany proces, wybierz metodę odpowiednią do zapotrzebowania. Zakres technik rośnie, ale te, które są dostępne na rynku, obejmują chemiczne zamgławianie, stosowanie odparowanego nadtlenku wodoru, dwutlenku chloru, światło ultrafioletowe, jonizacja, a także ozonowanie. Specjalny sprzęt przesyca atmosferę za pomocą dezynfekującej mgły, a obszar pokryty będzie się różnić w zależności od używanego systemu aplikacji.