Dlaczego AR wspiera branżę logistyczną?

W ostatnim czasie można zaobserwować dość dynamiczny rozwój w e-handlu, co wymusza działania w takich branżach jak transport, spedycja czy logistyka. Klienci też nie pomagają, rośnie ich świadomość oraz wymagania, które wymuszają na operatorach nowe, niestandardowe działania.

Branża logistyczna – czemu jest tak ważna?

Branża logistyczna, powszechnie nazywana logistyką, jest terminem, który został zaczerpnięty z wojska, a dziś robi zawrotną karierę. Idealnie wpasowała się ona do obecnych czasów, gdzie liczą się czas oraz pieniądze. Logistyka związana jest ze wszystkimi etapami. W produkcji będą to między innymi: pomysł na produkt, organizacja produkcji, sprzedaż, marketing, dystrybucja. Branża logistyczna staje się więc fundamentem w wielu dziedzinach takich jak: handel detaliczny, służba zdrowia, e-commerce, transport, hotelarstwo. Firmy na bieżąco śledzą oraz dostosowują swoje procedury w odniesieniu do aktualnych, oraz nadchodzących trendów logistycznych, wykorzystując przy tym takie rozwiązania jak: uczenie maszynowe, automatyzacja, robotyka, czy sztuczna inteligencja. Jest to niezwykle ważne, ponieważ obecni klienci, są klientami świadomymi, lubią mieć kontrolę nad swoim zakupem, co za tym idzie, lubią firmy, które zapewniają przejrzystość działań, na przykład takich jak: bieżące monitorowanie statusu zamówienia, czy możliwie szybką realizację zamówienia, idealnie jak jest tego samego, lub następnego dnia.

Co to jest AR?

AR – czyli Rozszerzona Rzeczywistość (ang. Augmented Reality) jest systemem, za pomocą którego można połączyć świat rzeczywisty ze światem wirtualnym. Przeważnie łączy się te dwa światy, nakładając wirtualne elementy na rzeczywisty obraz, który widzimy przed sobą. Przeważnie technologia Augmented Reality używa obrazu z kamery, na który generuje się w czasie rzeczywistym konkretne elementy cyfrowe. Początki Rozszerzonej Rzeczywistości są dość krótkie, bowiem pierwsze technologie zaczęły się pojawiać na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Jednak przez te kilkadziesiąt lat temat dojrzewał, a dzięki pojawiającym się nowym technologiom, można już teraz w znacznie większym stopniu wykorzystać potencjał drzemiący w Augmented Reality. Już teraz po rozwiązania, jakie oferuje Rozszerzona Rzeczywistość, sięga bardzo wiele branż, są to między innymi:

 • medycyna – lekarze przy pomocy Rozszerzonej Rzeczywistości uzyskują dostęp między innymi do danych dotyczących struktury oraz czynności narządów pacjenta
 • lotnictwo – piloci za pomocą instrumentów pokładowych mogą zobaczyć ważne dane, które dotyczą na przykład ukształtowania terenu
 • marketing – markery Rozszerzonej Rzeczywistości można skutecznie wykorzystywać podczas kampanii reklamowej
 • motoryzacja – tutaj kluczowe informacje lub obrazy mogą być przekazywane z komputera pokładowego, radia czy systemu nawigacji i wyświetlane są na przedniej szybie samochodu
 • muzea – wystawione eksponaty można wzbogacić o szereg dodatkowych informacji, takich jak na przykład kontekst historyczny, miejsce odkrycia czy rekonstrukcję
 • szkolenia – Rozszerzona Rzeczywistość umożliwia studentom dostęp do niezbędnych danych, takich jak na przykład specyfika obiektów, nad którymi pracują
 • przemysł – tutaj Rozszerzona Rzeczywistość ułatwia pracownikom naprawę sprzętu, oraz zapoznanie się z jego budową.

AR w branży logistycznej

W branży logistycznej można znaleźć bardzo dużo technologii, które mogą w skuteczny sposób nie tylko podnieść efektywność firm, ale też mogą pomóc im w budowaniu przewagi nad konkurencją. Rozszerzona Rzeczywistość z powodzeniem znajduje zastosowanie w firmach logistycznych. Według prognoz AR będzie szeroko wykorzystywany w najbliższych 10 latach. Nie znaczy to jednak, że Rozszerzona Rzeczywistość nie jest wykorzystywana. Pomimo że technologia AR jest w stosunkowo wczesnym stadium rozwoju w branży logistycznej, to już teraz jest używana między innymi przez firmy, które zajmują się naprawami oraz konserwacjami, magazynowaniem produktów, czy w omawianej branży logistycznej. AR doskonale odnajdzie się w takich działaniach jak:

 • optymalizacja zbierania informacji – jedno z bardziej namacalnych rozwiązań AR w systemach logistycznych jest zoptymalizowanie procesów, odpowiedzialnych za zbieranie informacji. Niestety zdecydowana większość magazynów, nawet w krajach wysoko rozwiniętych wciąż stosuje podejście selektywne. Co nie jest dobrym rozwiązaniem. Po pierwsze będzie ono bardzo powolne, a co ważniejsze jest ono obarczone większym ryzykiem błędów, nie mówiąc już o tym, że przeszkolenie takiego pracownika jest kosztowne, a są to przeważnie pracownicy czasowi. Firmy z branży IT opracowują rozwiązania które oferują rozpoznawanie obiektów w rzeczywistym czasie oraz zbieranie informacji dzięki odczytywaniu kodów kreskowych. Zapewniają też one nawigację wewnątrz budynku, oraz bezproblemową integrację informacji z systemem zarządzania magazynem. Bardzo istotny jest fakt, że taka forma zbierania informacji odbywa się bez użycia rąk, a pracownik może zobaczyć cyfrowy zapis listy, czy możliwie najlepszą trasę, zmniejszając dzięki temu czas podróży
 • planowanie magazynowania – tutaj Rozszerzona Rzeczywistość, ma również duże pole do popisu. Bowiem ma ona znaczący wpływ na proces planowania magazynowania. Obecne magazyny służą nie tylko do przechowywania produktów, czy jako węzły rozdzielcze, ale też coraz częściej są wykorzystywane do montażu produktów, etykietowania, przepakowywania, czy naprawiania
 • handel międzynarodowy – AR jest doskonałą opcją dla firm, które planują działać w większej liczbie regionów na świecie. Rozszerzona Rzeczywistość byłaby pomocna w szybkim sprawdzeniu wysyłki na przykład czy jest zgodna z odpowiednim listem przewozowym oraz przepisami eksportowymi. Właściwe urządzenia AR mogłyby skanować zarówno dokumenty handlowe, jak i towary, oraz automatycznie proponować zmiany czy poprawki klasyfikacji kodu kreskowego. Rozszerzona Rzeczywistość mogłaby również tłumaczyć w czasie rzeczywistym etykiety paczek, co zdecydowanie ułatwiło by pracę, szczególnie gdy opis byłby w innym, nieznanym pracownikowi języku
 • załadowanie towarów – obecnie transporty takie jak: drogowy, wodny czy lotniczy wykorzystują cyfrowe dane, oraz oprogramowania do zoptymalizowanego planowania obciążenia i wykorzystania pojazdów. Pojawiające się problemy takie jak: treść, waga, rozmiar czy miejsce docelowe są brane pod uwagę dla każdego elementu, i pomimo że zawsze jest potencjał do dalszego usprawniania, to wąskim gardłem zwykle okazuje się proces ładowania. Urządzenia obsługujące technologię AR, mogłyby w znacznym stopniu pomóc w drukowaniu listów przewozowych, czy instrukcji ładowania, poprzez na przykład wyświetlanie strzałek lub punktów wdrażających odpowiednie obszary docelowe wewnątrz pojazdu.

Jako przykład wykorzystywania Rozszerzonej rzeczywistości w praktyce można podać między innymi:

 • DHL, który wdrożył okulary AR w celu sprawdzenia, czy rzeczywiście pozwalają one, na zminimalizowanie powstawania błędu ludzkiego w procesie kompletowania zamówienia na magazynie. Wspomniany test odbył się w Holandii i firma DHL przyznała, że rozwiązanie oferowane przez Rozszerzoną Rzeczywistość w połączeniu z odpowiednim oprogramowaniem usprawniło proces kompletowania zamówień aż o 25%

Jak widać Rozszerzona Rzeczywistość, ma bardzo wiele do zaoferowania branży logistycznej, jest tutaj ogromny potencjał, po który prędzej, czy później ktoś sięgnie. Szczególnie że bardzo wiele czynników wskazuje na to, że urządzenia AR będą w przyszłości tak powszechne, jak obecnie smartfony.

Więcej o rozwiązaniach rozszerzonej rzeczywistości znajdziesz pod linkiem https://ttpsc.com/pl/skillworx/