Leasing na samochód używany – korzystniejsze warunki

W ostatnich latach, najlepsze polskie firmy leasingowe, dostosowują swoją ofertę do potrzeb klientów. Warunki leasingu samochodów używanych ulegają zmianie – na plus. Zasady, określające granicę wieku samochodu i szczegółowe warunki oferty, nie są już tak restrykcyjne.

Granica wieku leasingowanego samochodu używanego

Nowoczesne firmy leasingowe i doradcze, regularnie obserwują rynek, pod kątem potrzeb klientów. Realną przeszkodą na drodze do uzyskania opłacalnych warunków leasingowych, jest określenie wieku samochodu w granicy 5 lat. Cena takich samochodów, nadal jest bardzo wysoka i warunki oferty leasingowej nie są zachęcające. Dlatego, niektóre firmy, granicę tą przesuwają. Obecnie, możliwy jest leasing na samochód używany 10-letni. Tym samym, wartość samochodu spada, a rata leasingu ulega zmniejszeniu.

Korzystne warunki oferty leasingowej

Dotychczas, samochód używany w leasing można było wziąć, tylko za pośrednictwem sprzedawców autoryzowanych. Tymczasem, najbardziej opłacalne warunki cenowe, oferują sprzedawcy prywatni oraz mniejsze przedsiębiorstwa. W ostatnim czasie, również w tej sferze nastąpiła korzystna rewolucja. Istnieją firmy leasingowe, które umożliwiają wybór samochodu sprzedawanego przez osobę fizyczną lub niewielki komis samochodów używanych. To rozwiązanie, uzdrawia branżę nie tylko z perspektywy leasingobiorców, ale również sprzedawców.

Warunki leasingu samochodu używanego, powinny być dostosowywane do potrzeb klienta biznesowego i indywidualnego. To rozwiązanie, wybierane jest najczęściej przez przedsiębiorców początkujących. Często jest to jedyny sposób rozwinięcia firmy, bez poniesienia drastycznych kosztów. Dlatego coraz częściej, firmy leasingowe umożliwiają ułatwienia procedur, w zakresie dokumentacji oraz obniżają wymaganą wartość procentową wkładu własnego (nawet do 10 %).

Zmiany, w zakresie leasingu samochodów kilkuletnich, to cenne wsparcie rozwoju przedsiębiorczości. Najbardziej cenione firmy, zapewniają również wykonanie bezpłatnych, orientacyjnych kalkulacji raty leasingu. Umożliwia to podjęcie odpowiedniej decyzji w zakresie wyboru oferty, bezpiecznej pod względem nakładów finansowych, a jednocześnie dopasowanej do potrzeb klienta. Takie podejście, charakteryzuje firmy leasingowe prezentujące oferty, na uczciwych warunkach.