Warto zatrudniać na właściwe stanowiska osoby niepełnosprawne

W większości krajów rozwiniętych oficjalna stopa bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym jest co najmniej dwukrotnie wyższa niż wśród osób pełnosprawnych.

Osoby niepełnosprawne i osoby z przewlekłymi chorobami mają niższe szanse na zatrudnienie niż reszta populacji, niezależnie od poziomu ich kwalifikacji. Na każdym poziomie kwalifikacji osoby niepełnosprawne są do trzech razy bardziej narażone na brak pracy, chociaż wykazują chęć podjęcia pracy niż inni obywatele.

Warto zatrudniać na właściwe stanowiska osoby niepełnosprawne

Firmy, które zatrudniają osoby niepełnosprawne otrzymują dofinansowanie PFRON

Przy tak wielu osobach niepełnosprawnych chętnych do podjęcia pracy na różnych stanowiskach, poprawa wskaźnika zatrudnienia kandydatów z orzeczeniem o niepełnosprawności może zdecydowanie pobudzić gospodarkę. Firmy nie muszą dokonywać kosztownych zmian w swoim miejscu pracy, aby dostosować się do osób niepełnosprawnych, ponieważ większość osób z niepełnosprawnościami nie wymaga żadnych dostosowań, aby zatrudnić się i pracować na swoim stanowisku. Dodatkowo można liczyć na różnorodne dopłaty i ulgi oraz dofinansowanie PFRON z tytułu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Osoby niepełnosprawne często nie są uważane za potencjalnych członków siły roboczej. Przesądy, mity i uprzedzenia nadal ograniczają zrozumienie i akceptację niepełnosprawności w miejscach pracy na całym świecie. Wiele błędnych przekonań dotyczy przykładowo tego, że osoby niepełnosprawne nie są w stanie pracować wydajnie, a zakwaterowanie osoby niepełnosprawnej w miejscu pracy jest kosztowne. W przeciwieństwie do tych poglądów, wiele firm stwierdziło, że osoby niepełnosprawne są więcej niż zdolne. Dodatkowo firmy czerpią z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych różnego rodzaju korzyści, jak możliwość skorzystania z dofinansowania PFRON.

Jako przedsiębiorca zatrudniający osoby niepełnosprawne należy ci się dofinansowanie pfron. Należy spełnić określone warunki, aby przysługiwała pracodawcy ulga z tytułu zatrudnienia osoby z orzeczeniem niepełnosprawności.