Jak wygląda rekrutacja do policji dla kobiet?

Bycie policjantką wymaga dobrego przygotowania fizycznego oraz psychologicznego.

Testy do policji w Polsce wyglądają tak samo dla kobiet jak i mężczyzn. Nie ma żadnego podziału, każdy musi przejść przez wszystkie etapy. Rekrutacja do policji jest dość długa i by ją przejść trzeba się dobrze przygotować.

 

Jak wygląda rekrutacja do policji dla kobiet?

Jakie są etapy rekrutacji?

Pierwszym etapem jest test sprawności fizycznej. Kobiety jak i mężczyźni muszą pokonać tor przeszkód w określonym czasie 1 minuty i 40 sekund. Każdy ma takie same zadania, niezależnie od płci. Aby pomyślnie przejść test sprawnościowy należy wykazać się szybkością i zręcznością podczas biegów, przewrotów, brzuszków i rzutów piłką lekarską. Każde ćwiczenie musi być zrobione poprawnie, szczególnie przeniesienie ważącego 28 kilo manekina.

Drugi etap to test wiedzy

Praca w policji wymaga ogromnej wiedzy, dlatego jeszcze przed przystąpieniem do służby należy wykazać się wiedzą z zakresu funkcjonowania Policji. Baza pytań jest ogólnodostępna, więc każdy może samodzielnie przygotować się do sprawdzianu. W pytaniach mogą znaleźć się zagadnienia dotyczące najnowszych ustaw oraz aktów prawnych i rozporządzeniach. Test wiedzy każdy wykonuje na komputerze. Zobacz więcej informacji na ten temat: https://www.rekrutacja-do-policji.pl/

Trzeci etap to Mutiselect

Są to testy psychologiczne wykonywane na komputerze oraz papierowo. Muliselect policja sprawdzają przede wszystkim:

    • Inteligencję

 

    • Cechy charakteru

 

    • podejście do pracy w Policji

 

    • jak współdziałamy w grupie

 

    • oraz jak radzimy sobie ze stresem

Testy te określają stabilność emocjonalną, która jest niezwykle ważna, a to dlatego, że praca w policji jest niezwykle wymagająca. Multiselect to cały zestaw pytań, które sprawdzają podzielność uwagi oraz spostrzegawczość. Można tu spotkać zadania matematyczne lub gry zręcznościowe. Ta część testów sprawdza jak człowiek radzi sobie w trudnych sytuacjach, często niezwykle stresujących. Jest sprawdzana także stabilność i podejście do życia. Choć mówi się, że są to testy psychologiczne to da się do nich przygotować. Lepiej nie podchodzić do nich bez odpowiedniego przygotowania. Testy te muszą wykonać kobiety i mężczyźni w każdym wieku, którzy chcą wstąpić w szeregi policji. Tą część rekrutacji kończą rozmowy z psychologiem, które sprawdzają motywację do służby.

Rozmowa kwalifikacyjna

Ostatnim etapem jest rozmowa z komisją, która daje ostateczny wynik rekrutacji, po 20-40 minutach wiedzą już czy człowiek nadaje się do służby i będzie mógł zostać policjantem.