Zalety baterii niklowo-wodorkowych

W związku z obawami ekologicznymi o baterie i ogniwa niklowo-kadmowe, technologię przejęły akumulatory niklowo-wodorkowe (NiMH), oferując bardzo podobne napięcie i ogólną wydajność.

Akumulatory i ogniwa niklowo-wodorkowe mają bardzo podobny poziom wydajności, podobne parametry napięcia i ładowania. Jako takie są praktycznie bezpośrednim zamiennikiem baterii niklowo-kadmowych, chociaż istnieje między nimi kilka różnic. Ze względu na znacznie lepsze parametry środowiskowe, akumulatory NiMH są technologią bardziej korzystną z wyboru dla standardowych dostępnych akumulatorów wymiennych: wielkości AAA, AA, C czy D. Akumulatory i ogniwa NiMH są obecnie szeroko stosowane. Mają szereg wyróżniających cech, które umożliwiły ich użycie. Wpływ na środowisko: Technologia akumulatorów niklowo-wodorkowych wyprzedziła technologię niklowo-kadmową ze względu na mniejszy negatywny wpływ na środowisko. W Unii Europejskiej przepisy zwane dyrektywą w sprawie baterii wymagają, aby stosowanie baterii NiCd zostało zakończone w celu przenośnego użytku przez konsumentów. Podczas gdy stosowanie toksycznego kadmu jest usuwane z ogniw baterii, wydobycie i przetwarzanie innych użytych metali stanowi pewne zagrożenie dla środowiska.

Na szczęście, kiedy akumulatory NiMH osiągają kres żywotności, większość niklu można odzyskać ze względną łatwością.

Ogniwa i akumulatory nimh mają wyższy poziom energii właściwej, czyli ilość energii, która może być zawarta w określonej objętości ciężaru. Jednym ze szczególnych parametrów jest to, że zapewniają napięcie ogniwa w zakresie 1,2 woltów, które jest bardzo podobne do napięcia w bateriach niklowo-kadmowych, co czyni je prawie bezpośrednim zamiennikiem tej technologii. Baterie takie służą do użytku w sprzęcie elektronicznym do wszystkiego – od smartfonów po słuchawki Bluetooth, laptopy i wszelkiego rodzaju gadżety elektroniczne. Jako taka technologia niklowo-wodorkowa jest praktycznie stosowana tylko do wymiennych ogniw i akumulatorów.