Czym zajmuje się komornik?

Zadaniem komornika jest prowadzenie egzekucji sądowej, ściągnie należności z majątku, może być to konto bankowe, różne przedmioty należące do dłużnika.

Może on zajmować pojazdy, nieruchomości, przykładowo mieszkanie lub też dom. Podstawą jego pracy jest tytuł wykonawczy z sądu, komornik musi wykonać spis faktyczny majątku, z ubezpieczeniem roszczeń, wówczas może przystąpić do egzekucji. Komornik może zająć także wynagrodzenie, rentę czy też emeryturę, przedmioty zajęte przez komornika następnie wystawiane są do publicznej licytacji.

Czym zajmuje się komornik?

Na czym polega praca komornika?

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, który działa przy sądach rejonowych na terenie całego kraju. Zadaniem komornika jest wykonanie postanowienia sądu, doręcza zawiadomienie oraz dodatkową dokumentację. Do jego obowiązków zalicza się także znalezienie majątku dłużnika. Aby zostać komornikiem, należy ukończyć 26 lat oraz studia prawnicze. Przez pierwsze 1,5 roku pracuje jako asesor komorniczy, po tym czasie pracuje już jako pełnoprawny komornik.

Praca komornika określona jest przepisami. Wierzyciel, który chce odzyskać swoje pieniądze, kieruje pozew do sądu, który może wszcząć postępowanie egzekucyjne. Wówczas jeżeli wierzyciel wygrywa sprawę, sąd nadaje tytuł wykonawczy, na podstawie którego pracę rozpoczyna komornik w celu odzyskania długu. Często komornik zajmuje część wynagrodzenia, informuje dłużnika o fakcie zajęcia wynagrodzenia, przesyła również pismo do pracodawcy. Komornik może zająć połowę pensji, jednak w przypadku długu eliminacyjna może być to 60% wynagrodzenia. W przypadku emerytur komornik może zająć określoną kwotę, jednak kwota wolna od zajęć komorniczych powinna wynosić 916 zł, w przypadku renty 732 zł.

Jeżeli poszukujemy komornika w Warszawie, możemy zapoznać się z informacjami na stronie https://komornik-zielinska.pl/, znajdziemy tam komornika, który działa przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Praga Północ. Komornik zajmuje się zajęciami nieruchomości, opróżnianiem pomieszczeń, lokali mieszkalnych, egzekwuje wyroki sądu okręgowego.